/150 antidemokrater på mynttorget 10 mars.

150 antidemokrater på mynttorget 10 mars.

“Kära insekter och maskar, oj det var fel det här, det var talet för kulturbryggan. De ska ha utställning här i Norrland för insekter och maskar så det är ju inte nått vidare, men det stöds ju av Arbetet, tidningen där”.

Vad handlar nu det om? Jo, nazisterna är emot konstprojektet ”Konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar”. Nazisternas nya grej är alltså att de blivit konstkritiker. Att döma av reaktionerna på talet om diverse konst och musikhistoria (eller hur en nu ska förstå talet?) som första talaren pratade om så verkade det inte riktigt gå hem hos de nazistiska åhörarna då första talaren nästan inte fick några applåder.

Vad finns det då att säga om resten av de nazistiska talen idag (2019-03-10) vid Mynttorget? Monotont och väldigt långa tal. Där en kan fundera på om det var någon mer än de som stod närmast som hörde något annat än mumlanden? Och när talen inte lyfte som önskat, ja då slängdes det in lite sexism för att höja det hela.

Vi bjuder på översiktsbild, en bedömning runt 150 personer varav flertalet kända nazister och deras sympatisörer. Ett fyrtiotal motdemonstranter fanns på plats. En del av talarna är medlemmar av lägre rang i det nazistiska partiet Nordiska motståndsrörelsen. Längst ner i inlägget finner du länkar till livesändningar utförda av We Are Västmanland.

Runt 150 fascister och nazister cirkulerade på mynttorget 2019-03-10. Ett fyrtiotal motdemonstranter fanns på plats.

Runt 150 fascister och nazister cirkulerade på mynttorget 2019-03-10. Ett fyrtiotal motdemonstranter fanns på plats.

We Are Västmandland livesänding 1. Se Facebook för fler livesändningar.

We Are Västmanland livesändning 2. Se Facebook för fler livesändningar.