/Clowner mot nazister startade 1 maj 2016

Clowner mot nazister startade 1 maj 2016

Clowner mot nazister tog på sig rödnäsan första gången 1 maj 2016.

Efter inspiration av Loldiers of Odin har clownerna sedan dess inte bara blivit många fler, utan clownerna har också gjort väldigt mycket saker. Inte bara bemött nazisternas hatpromenader med glädje, kärlek, kreativt motstånd och hyss utan clownerna har också gjort fler saker. Nu senast är det Clown TEVE som är på tapeten, men vi har bemött hatpojkarna på deras demonstrationer i Borlänge, Falun, Göteborg, Stockholm vid flera tillfällen och även ett par gånger i Finland. Clownerna har även haft egna manifestationer, torgmöten och bemött andra hatpojkar än nazisterna i NMR. Bland annat under den sittstrejk människor som riskerade utvisning till Afghanistan hade då i somras 2017. Då var det “nordisk ungdom” och andra “stå-upp:are” från den breda rasistiska extremhögern. Vi har även gjort annat. En clownselfie med Ann Heberlein på en gemensam demo. Hon stod och såg på de sittstrejkande på Medborgarplatsen i Stockholm i somras. Clownerna tog en selfie och deltog på demon.

Mest irriterad på clownerna var pajaserna i NMR, inte lätt att håna en clown om du är en pajas.

Det kommer clownerna fortsätta att göra precis som clownerna kommer fortsätta utveckla det kreativa, fredliga, men självsäkra motståndet mot nazismen. På bild är en tidig samling för en del av clownerna från 1 maj i Borlänge 2016, det allra första tillfället när clownerna etablerade sig i Sverige.

/Clown 54