/Det inre mörkret

Det inre mörkret

Det inre mörkret – en reflektion skickad till We Are Dalarna av medmänniska.

I mitt tidigare arbetsfält med behandling av unga människor, ( även vuxna) har jag träffat på flertalet personer som dragits till dessa hatorganisationer mestadels pga av mycket trasiga barndomsupplevelser.

En del har horribla erfarenheter vars hat och besvikelse mot samhället/vuxenvärlden/verkligheten gör att de känner sig hemma bland andra med samma hat, ilska och trasiga bakgrund. (det kriminella livet och utanförskapet kan även detta bli deras livsval)

Det kan kanske förklara varför det är SÅ svårt att bemöta deras kompakta hat och ilska mot samhället och vanligt folk?!

Diskussion eller dialog vill de ju uppenbarligen INTE ha. De bär sitt hat och ilska som ett pansar som har skyddat dem genom tidigare övergrepp och våld.

Nu ger de tillbaka. Utan vare sig egen reflektion eller mottaglig för yttre sådan om VARFÖR de uppbär sådana onormalt stora mängder hat och ilska. Mot det mesta! Utan empatisk förmåga! EQ är minst lika viktigt för människan att inneha som IQ!

Vi som föredrar demokrati istället för ett totalitärtstyre/diktatur är ju i majoritet tack å lov. Men det är varje generations skyldighet att återta/återinsätta dess principer och värdegrund! I kommun, landsting och riksdag!

Ha en bra helg å må Sverige vinna i dag och på valdagen!

– Medmänniska

(Vill du att vi publicerar något eller vill du ha något sagt? Hör av dig till oss i PM till We Are Dalarna)