/“Halvjuden” som nazisterna hyllade som den “ideala tyska soldaten”

“Halvjuden” som nazisterna hyllade som den “ideala tyska soldaten”

Känner du till historien om Werner Goldberg (1919 – 2004)? “Halvjuden” som nazisterna hyllade som den “ideala tyska soldaten”?

Werner Goldberg var fjorton år när Adolf Hitler och nazisterna tog makten (1933). När han var sexton år lämnade han skolan.

Nazisterna införde “Nürnberglagarna” två år efter de tagit makten. Lagarna klassade personer som hade minst tre farföräldrar som var judiska som jude. De med två farföräldrar skulle betraktas som en jude om de praktiserade tron eller var gift med en jude. Även alla äktenskap och utomäktenskapliga sexuella relationer mellan “riktiga tyskar” och judar förbjöds. “Tyska kvinnor” under 45 fick inte ta anställning i judiska hushåll. Senare under året inkluderades även romer till kategorin av “fiender till den rasbaserade staten”, samma kategori som judarna.

De två lagarna var ”lagen för att skydda det tyska blodet och den tyska äran” och “rikets medborgarskapslag” som deklarerade att endast människor av “tyskt eller relaterat blod” var tillåtna som medborgare i Riket. “Övriga” klassades som statens “föremål och angelägenhet” utan medborgerliga eller civila rättigheter.

När “Nürnberglagarna” trädde i kraft klassades Werner Goldberg som “mischlinge” eller “halvjude”, enligt nazisternas världsbild och terminologi. Werners far var nämligen uppväxt i Köningsberg i en judisk församling. Werners far pekades ut som jude trots att han konverterat och döpt sig som lutheransk kristen för att kunna gifta sig med sin kärlek, Werners mor. Tillsammans levde de som kristna, vilket var den familj Werner vuxit upp i. Werners far förlorade arbetet när nazisterna tagit makten 1933 när en annan lag förbjöd judar att arbeta för staten. När Werners far pekades ut som jude var Werner en ”mischlinge”.

Werner lämnade skolan samma år som “Nürnberglagarna” trädde i kraft. Han tog plats som lärling vid ett klädföretag där det fanns kollegor som var judar eller “mischlinge” som han själv. Som nittonåring tjänstgjorde han sex månader vid den obligatoriska “Riksarbetstjänsten”. Ett halvår innan andra världskriget inleddes blev Werner Goldberg soldat i den tyska armén (Wehrmacht). Han deltog sedan vid invasionen av Polen som startade det andra världskriget.

Kort efter kriget började fotograferades Werner Goldberg av den tyska arméns fotograf. Bilden hamnade sedan i tidningar där han hyllades och beskrevs som den “ideala tyska soldaten”. Sedan användes bilden i rekryteringskampanjer och i rekryteringsposters.

När Tyskland hade besegrat Polen och senare Frankrike utfärdade Adolf Hitler en order om att alla “första graden “mischlinge”” skulle avskedas från militärén. Werner Goldberg återvände till sin gamla arbetsplats där han fick en ansvarsfull roll och ordnade bl.a med kontrakt om produktion av uniformer till armén och flottan.

I december 1942 börjar den tyska hemliga polisen, Gestapo, att ställa till problem för familjen. Vid ett tillfälle genomför Gestapo en razzia vid ett sjukhus som Werners far befinner sig vid. Han grips och förs till ett judiskt sjukhus som är omgjort till en fängelse. De judiska fångarna är menade att skickas till Auschwitz. Vid julafton kommer Werner dit. Han antar att vakterna firar jul och är frånvarande eller onyktra. Werner lyckas ta sin far därifrån.

Ett tag senare blir Werners far på nytt kallad att delta vid en deportation, men Werner säger åt sin far att inte åka dit, vilket räddar hans liv på nytt. Fadern och sonen Goldberg är de enda av deras närmaste familj som överlever kriget. Werner Goldberg avled i Berlin 2004. Efter kriget gifte han sig och fick tre barn.

Werner Goldberg fotograferad av tyska arméns fotograf 1939.