/Kvinnor att minnas

Kvinnor att minnas

Fredrika Bremer, författare och pionjär

Hon föddes nära Åbo i Finland år 1801 och var en författare som ses som den svenska kvinnorörelsens främsta pionjär.
1856 släpptes hennes berömda idéroma Hertha med undertiteln ”En själs historia, teckning ur det verkliga livet”. Huvudpersonen i boken Hertha, för en kamp mot sin förmyndare för att slippa bli bortgift.
Boken handlade om hur viktigt det var att kvinnor fick sin myndighet och den ledde till att ogifta kvinnor skulle få rätt att ansöka om att myndighetförklaras.
Redan under sin livstid var hon internationellt uppmärksammad och hennes böcker såldes i hela Europa.
Del 8 i en miniserie om kvinnor att minnas.
Text och källa SVT