/Medier behöver tänka på konsekvenserna!

Medier behöver tänka på konsekvenserna!

#WeAre nätverket har sedan starten 2016 varit i kontakt med många medier, lokala och nationella, rörande olämpligheten i att ogenerat publicera nazisternas propaganda, banderoller eller fanor. Vi uppmanar de att inte vara de “nyttiga idioterna” i jakten på läsare med sensationella rubriker och bilder.

I dag (2019-09-30) var nätverket i kontakt med en relativt stor lokal media i samma ärende. Den lokala tidningen har i sin pappersupplaga publicerat bilder på nazisterna med fanor i en artikel som inte handlar om nazismen eller NMR aktiviteter, utan om kommunens handlingsplan rörande ”våldsbejakande extremism”. Det finns inget fog för tidningen att i pappersupplagan till tiotusentals prenumeranter skicka sådana propagandabilder hem till folk.

Nazisternas strategi är att bli publicerade i medier för att nå befolkningslager de inte kan nå utan att de får draghjälp på det här viset. Det går att publicera relevant information och lyfta de bitar som inte gynnar nazisterna i deras propagandaföring. När nazisterna får en halv sida med tryckt bild hemskickad till tiotusentals människor har medierna agerat ”nyttiga idioter” och fallit bete för nazisternas strategi att bli publicerade på det viset.

I strävan efter objektivitet och opartiskhet gör sig medier till ”nyttiga idioter” (ursäkta uttrycket..) när de ogenerat publicerar propagandamaterial, budskap eller andra bilder utan att minimera de negativa spridningseffekterna av det.

Nazisternas mål är att avskaffa det fria ordet och bl.a att hänga journalister i lyktstolparna. Är det någonting dagens medier och journalister vill främja och vara en del utav?

Publicering av material rörande nazisterna behöver föregås av en konsekvensanalys och journalister som ställer sig frågan vilka bitar som är relevanta att visa och vilka saker som är olämpliga att publicera. Det är inte fel ATT publicera saker, utan det här handlar om HUR det görs.

Strävan mot opartiskhet och objektivitet kan inte betyda att medierna är en avgörande faktor för nazisternas framgång och på längre sikt verkar för att avskaffa sig själv…och det fria ordet.

Varje gång material ogenerat publiceras av medier når det människor som får upp ögonen för nazisterna som ler i mjugg åt journalisternas bristande konsekvenstänkande. Bilder på nazister med utslagna fanor, som i dagens fall, är i allra högsta grad olämpligt för medier som förhåller sig opartiskt. Till skillnad mot oss i nätverket som alltid är partiska, men trots det, fortfarande försöker minimera spridningseffekterna och därför minimerar nazisternas budskap och propagandas utrymme.

#WeAre nätverket visar endast i undantagsfall sådant om det är relevant för det vi vill förmedla. Medier å sin sida kan få för sig att bilder passar och därför infogar bilder med rent propagandamaterial för de tycker de ger någon slags objektiv beskrivning av situationen. Det går utmärkt att göra det utan att publicera de bilderna.

Flera medier vi har varit i kontakt med har varit förstående för det här när vi har förklarat för de och har också avlägsnat både publicerat material (på webb) och med tacksamhet tagit till sig det vi har berättat. Det är inte av illvilja de gör på det viset, utan p.g.a okunskap och oerfarenhet för de inte vetat om nazisternas strategi eller sett det på det här viset.

Vi har sedan 2016 återkommande kontaktat olika medier i den här frågan och vi vill ge en eloge till de medier som hörsammat vår vädjan om att tänka ett extra varv kring valet av bilder och annat material. Vi har sett att flera medier slutat med det, då vi efter kontakt inte sett det hända igen hos den specifika median eller annonsören.

Vi vill dock också ge ris till de som inte bryr sig om det här utan anser de vara deras skyldighet att ”vara opartiska” som om det förutsätter att agera huvudlöst och utan konsekvensanalyser.

Det finns ingenting som heter opartiskhet när det gäller det fria ordet i motsättning till nazismen. Alla medier, om de är intresserade av fortlevnad, bör ta det på största allvar.

Det går utmärkt att vara opartisk och objektiv utan att publicera nazisternas propaganda, utvecklade fanor eller andra saker som direkt gynnar deras sak, särskilt om det inte är relevant för artikelns innehåll.

Vi hoppas att när du som läser ser medier som publicerar saker på det här viset också kontaktar de, eller oss i nätverket så gör vi det, för att kommunicera olämpligheten i att publicera sådant material.

Vår erfarenhet är att mottagandet i huvudsak är bra och förstående när medier eller annonsörer har bilden klar för sig. Vi som medmänniskor ska vara förstående för mediernas situation och dilemma i det här, så agerar vi med ödmjukhet och respekt inför det når vi också framgång. Vi ska inte “hacka” på medierna, utan vi är allierade med medierna och vill de väl i den här frågan. Vanligtvis räcker det med att bara tala om det här.

Kan vi tillsammans se till att nazismen inte ges utrymme i etablerade medier utan att hänsyn tagen till negativa spridningseffekter har vi tillsammans åstadkommit en viktig och stor sak som är mycket svåröverkomlig för nazisterna. Nazisterna utnyttjar mediernas sökande efter saker att skriva om. Om medierna är klartänkta och förhåller sig erfaret till den här problematiken kan inte nazisterna lyckas med sin strategi att publiceras i etablerade medier.

Det går utmärkt att publicera saker om nazisterna på ett vis som fortfarande är objektivt och opartiskt, men också informativt och sakligt med information och bilder som inte gynnar nazisterna, helt och hållet utan att falla på betet för nazisternas strategi.

Det är en uppmaning vi riktar till alla. Snacka med medierna på ett respektfullt vis och vi kan tillsammans göra en viktig skillnad.

Medierna jagar läsare, men de begår för ofta misstaget att vara de “nyttiga idioterna”. En bild och en ”krisrubrik” säljer väldigt bra, men frågan är om de är villiga att betala priset på lång sikt?