/Självklart är en gris en gris

Självklart är en gris en gris

Som många, men inte alla, väntade sig betedde sig nazisterna som grisar på Almedalsveckan 2017. Tekniska nämnden tog lärdom och vill inte ge nazisterna tillstånd i år. Hur svarar nazisterna? Med hot såklart.

2017 års Almedalsveckan föregicks av intensiv debatt eftersom nazisterna från NMR skulle dit. Det utlovades försäkringar om att det skulle gå bra och säkerhet och trygghet kunde garanteras. Det visade sig inte bli fallet, som många, men inte alla hade väntat sig.

Nazisterna betedde sig som grisar. De eldade pride – och Byggnads fanor och de filmade det för att lägga ut det på sociala medier och på deras hatsajt med spelmusik från gamla krigsdatorspel, de förstörde en skoinstallation för förintelsens offer, föreningen JAG som arbetar med funktionshindrade och funktionshindrades rättigheter fick inte sig säkerhet garanterad och tvingades lämna. De filmade människor provocerat, en nazist slog en man i huvudet med en flaska, några andra tjafsade med ordningsvakter och blev omhändertagna, en “heilade” redan första kvällen de kom dit och de filmade människor provocerat närgånget. Det antidemokratiska gristrynet visade sig också när de störde andra partiers framträdanden, exempelvis exempelvis Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batras tal, men också SD och Mp påverkades.

När den tekniska nämnden nu säger nej till nazisterna hotar de i vanlig ordning – med att bete sig som grisar. Det är ju tomma hot eftersom de regelmässigt beter sig som grisar ändå och gör det så fort tillfället dyker upp. Emil Hagberg, en av fyra i riksledningen och själv mångfaldig våldsbrottsling dömd till fängelse och känd från attacken mot fredliga demonstranter vid Kärrtorp hotar med att “tusen fulla skindheads” ska “gå lösa i Visby”

Vi kan konstatera två saker

  1. Emil Hagberg kan inte få tusen “fulla skinheads” till Visby
  2. På vilket vis skulle deras grisiga beteende som han hotar med skilja sig ifrån deras “normala” grisiga beteende?

Nog för att nazister alltid försöker hotas, och nog för att deras närvaro och beteende och vad de gör ska tas på allvar och nog för att allvaret i deras hot mot demokratiska företrädare och myndigheter inte ska förminska o.s.v…så trots allt det, nog är det ett hot av typen “tomma tunnor skramlar mest” och inte imponerar det särskilt på oss. Tvärtom, vi räknar med att nazisterna kommer fortsätta vara de grisar som de brukar vara. En rekommendation till alla som betvivlar det, särskilt myndigheter, är att nazister beter sig såhär eftersom det ligger i deras rörelses och organisation samt ideologis natur. Att utgå ifrån eller tro någonting annat är ett utslag av okunnighet och felaktigheter.

Myndigheter ska förhålla sig neutrala och opartiska, vilket är viktigt inom ramen för den demokratiska staten, men det är inte vad det handlar om. Det här handlar om att myndigheter ska ta ansvar för demokratin. Det är deras yttersta ansvar. Varje stats överlevnad och varje systems funktion vilar på dess förmåga att upprätthålla sig självt. Nazismen vill avskaffa demokratin för att ersätta den med ett nazistiskt envälde. Demokratin yttersta ansvar gentemot medborgarna bör vara skyddet av upprätthållandet av demokratin, däri inbegriper ett adekvat förhållningssätt gentemot nazismen.

Alla ursäkter som ett försök att bortse ifrån avgörande skillnader är dåliga bortförklaringar och okunskap i bästa fall. Nazisterna och nazismen kan inte likställas med vilken aktör som helst eftersom nazismen är likställt med att vara en aktör vars hela existens utgår ifrån allt annat än det. Nazismen vill avskaffa nuvarande världsordning och ersätta det med sin egen. Det kan inte likställas med någon nuvarande demokratisk ideologi eller världsåskådning. Nazisterna begår regelmässigt brott riktade mot utpekade fiender, institutioner och personer eftersom det är metoden för att nå deras mål med ett nazistiskt envälde med de själva som herrar över alla andra.

I frågan om nazismen är det vårt gemensamma intresse att förhålla oss på ett adekvat vis som ger resultat. Det är vår humanistiska och demokratiska övertygelses skyldighet och närmast en plikt för den som bekänner sig till de idealen. Vårat främsta intresse måste vara att det vi gör i termer av försvar av demokratin också ger resultat. Det kräver klarsynthet som måste resultera i det adekvata förhållningssättet som här eftersträvas.

Att betrakta nazismen med en annan utgångspunkt än att nazismen vill skada omgivningen och per definition utgör ett hot mot enskilda och mot den demokratiska staten är felaktigt och potentiellt ödesdigert. En realistisk klarsynthet behövs också för att inse att våldet följer som ett mönster, inte enskildheter, vart än nazismen och nazisterna organiserar sig och det är av absoluta nödvändighet att personer och myndighetsutövning vilar på en god kunskap om hur det ligger till i verkligheten. Uttalanden som är gravt oinformerade till följd av myndigheter som har en lika gravt felaktig bild av verkligheten ska inte få förekomma. Det gör myndighetens (myndigheternas) insatser och åtgärder verkningslösa eller bristfälliga i bästa fall eller direkt skadliga och indirekt gynnande av nazismen i värsta fall.

Det är en alldeles för viktig sak för samhället, den demokratiska staten och myndigheterna att det helt enkelt ska vara en självklarhet att myndigheter i varenda paragraf möjlig ska aktivt motarbeta nazismen med en självsäkerhet som klart särskiljer nazismen från all normal vettig och framförallt demokratisk politisk verksamhet. Politisk frihet i en demokrati ska sluta när politisk organisering utgör ett övergrepp på alla andras demokratiska friheter. Det är en både rimlig och högst logisk gräns för en demokrati att dra gränsen vid det som per definition är antidemokratiskt.

Det är därför dags att alla ser grisar för just grisar även om de inte bökar i skiten just nu när du skulle råka titta på dom.

/Aktivist We Are Hufvudstaden