/Vadå ras? Snarare mentalt haveri

Vadå ras? Snarare mentalt haveri

Vad är en ras? Jo, en biologiskt isolerad och avgränsad enhet med (karaktärs)specifika fysiska eller psykiska egenskaper eller mentala tillstånd.

Varför finns det hundraser? Jo, eftersom att människan har avlat på specifika och önskvärda fysiska egenskaper eller mentala tillstånd i så många generationer och under sådan lång tid att det är biologiskt separerade enheter. Varför finns inga människoraser? För att människan inte har avlat på specifika önskvärda fysiska egenskaper eller mentala tillstånd i så många generationer och under sådan lång tid att det är biologiskt separerade enheter. Hitler och nazisterna försökte det, men det gick inte så bra.

Ett tankeexperiment för att illustrera det omöjliga kan vara det här; Tänk dig att alla jordens ca 7 miljarder invånare står uppställda på en linje framför dig. Du får fritt flytta och omplacera allihopa tills du blir helt nöjd. Din uppgift är att försöka sortera människorna baserat på hudfärg i någon ordning. Du kommer absolut inte kunna dra någon tydlig skiljelinje som delar in människorna i någon form av grupperingar. Det är omöjligt att göra sådana objektiva statiska gränsdragningar. Du kommer oundvikligen att misslyckas eftersom det inte finns någon som helst klar, tydlig eller ens definierbar skillnad mellan människorna eller deras DNA eller hudfärg och övriga yttre kännetecken.

People Are People!

Alla försök att gruppera människor i ”raser” är endast godtyckliga, luddiga, tvetydiga och subjektiva försök som endast berättar hur den som säger det ser på det. Det säger ingenting om hur verkligheten är, utan vad den personen tror och själv uppfattar verkligheten som, samt hur personen kategoriserar människor. Rent taxonomiskt finns det ingen relevans överhuvudtaget. Det är subjektivt, inte objektivt.

Att raljera om den nazistiska världsbilden visar på det logiskt inkonsekventa i en sådan föreställning.

Har du någon gång tänkt på att nazisterna uppnår sitt ideal om “den ariska människan” genom att människor blandas så mycket och så länge som möjligt för att säkerställa en så bred genetisk variation som det överhuvudtaget är möjligt?

Enligt socialdarwinismens logik uppnår vi “den ariska människan” genom att öppna alla gränser och låta människor flöda fritt och till och med främja det. Genom att det naturliga urvalet har fritt spelrum och inte motverkas av isolering, inåtvända blickar och av människor belagda hinder, så kommer det naturliga urvalet ske just naturligt världen över.

Att inte motverka naturligt urval genom att inte belägga det med hinder motverkar inavel. Darwins teori säger att de mest användbara och anpassningsbara (och därmed nyttigast och “bäst”) genetiska egenskaper klarar sig kvar och är bäst anpassade in i nästa generation till följd av det naturliga urvalet. 

Raser kräver ett selektivt, inte naturligt urval. Som med hundar, men inte människor.

Motsatsen betyder att den genetiska variationen stagnerar och blir mindre och mindre desto mer genpoolen krymper i takt med generationsskiften utan “nytt blod”. Ergo, ett isolerat Sverige skulle enligt socialdarwinismens logik vara direkt skadligt om “ditt” syfte är att uppnå den främsta (”svenska”) människan i termer av genetik. Och som bekant definierar ju nazister svenskhet och ”raser” efter just genetik.

Ironiskt nog hade nazisterna alltså i teorin uppnått sina ideal genom att frångå sina egna principer om stängda gränser och isolering. Alternativet som påvisar det ologiska är att om nazisterna följer sina principer om stängda gränser och isolering motverkar det deras ideal enligt socialdarwinismens logik.

Föreställningen om en ”biologisk världsbild” och de ”raser” nazisterna föreställer sig är inte bara vetenskapligt och moraliskt falskt utan direkt logiskt inkonsekvent även vid den mest ytliga granskningen.

Det går att beskylla nazisterna för mycket, men logiskt konsekvent tänkande är inte en av de sakerna.

Mvh Aktivist

P.s; socialdarwinism är en rasistisk “vetenskap” d.s