/Vänsterpartiet Dalarna vill förbjuda organiserad rasism.

Vänsterpartiet Dalarna vill förbjuda organiserad rasism.

Vänsterpartiet har sin kongress 9-11 februari i Karlstad. Vänsterpartiet ifrån Dalarna står i spetsen med en motion om krafttag mot den organiserade rasismen med att Vänsterpartiet ska verka för ett förbud för organiserad rasism. Det ska ske genom motionering.

Det vill vi uppmärksamma då vi i We Are nätverket lyft frågan sedan i början av 2016. Vänsterpartiet Dalarna står bakom motionen och vi hoppas att den blir bifallen.

We Are nätverket är partipolitiskt obundna med alla politiska färger utom brun, men som nätverk är överens med Vänsterpartiet Dalarna i den här frågan.

Kontakta ditt lokala Vänsterparti och meddela att du vill att motionen ska bifallas.

Sedan tidigare har socialdemokrater motionerat i riksdagen om liknande strävanden. Bland annat översyn av HMF lagstiftningen i liknande anda!

/We Are Dalarna

Förbjud organiserad rasism!
#aldrigmer