/Vilka är We Are – nätverket?

Vilka är We Are – nätverket?

We Are – nätverket är ett nätverk för aktivister som arbetar för mänskliga rättigheter. Vi är ett humanistiskt nätverk som organiserar oss gemensamt och i lokala självstyrande autonoma systernätverk.

Vi följer tre principer vid nätverkets aktiviteter.

– Partipolitisk och religiös obundenhet
– Ledarlöshet
– Icke-våld

Systernätverken finns representerade på ett antal platser i Sverige, både officiellt och inofficiellt. Vi arbetar för ett samhälle där mänskliga rättigheter respekteras. Varje engagerad aktivist avgör själv på vilket vis personen styr sitt engagemang. Det gör oss mångsidiga, multikompetenta och självdrivande. Vi har ingen stel eller formell ledarstruktur utan gör det vi vill, när vi kan och i den utsträckning vi själva känner.

We Are nätverket började i starten av 2016 med We Are Dalarna, men finns idag på ett stor antal platser i Sverige, med många lokalt organiserade grupper som gemensamt och var för sig organiserar aktiviteter för mänskliga rättigheter eller mot dem och det som kränker detsamma. För sin egen del, gemensamt med hela nätverket eller inom de egna lokala grupperna.

Vi är humanister som enas utanför andra sammanhang. Aktivisterna i nätverket är både partipolitiska, icke-partipolitiska och verksam inom en rad olika områden i vårt samhälle. Vi har präster, socialister, konservativa, anarkister, tjänstemän, politiker från alla håll utom brun, studenter, arbetare inom privat och offentlig sektor, egenföretagare, musiker och personer med diagnoser och personer utan diagnoser. Vi är friskare och sjukare, lärare och socialpedagoger, troende, ateister och agnostiker, infödda och utrikesfödda, veggisar och köttisar, äldre och unga eller mitt i livet. Vi finns på ett antal platser i Sverige och vi förenas för det vi gör, arbetar för ett samhälle där mänskliga rättigheter respekteras och inte för de människor som vi är.

Vi enar människor från alla politiska färger i en gemensam icke-partipolitisk antirasism och humanistisk aktivism för ett bättre samhälle. Vår övertygelse grundar sig i att humanism och det som kränker detsamma är en mänsklig, icke parti-politisk fråga. Vi är både anonyma och offentliga i vår verksamhet, både som personer och med den mångsidiga verksamhet som vi har. We Are nätverket står bakom civil olydnad i försvaret av vår demokrati och våra mänskliga rättigheter.

Vi enas för det vi gör, inte för de personer som vi är, för att vi är övertygade om att organisering är en förutsättning för att påverka samhället i en positiv riktning där alla människor och människors rättigheter respekteras. Vi sörjer inte, vi organiserar oss!

TAGS: